II. Visegrad Cup – Youth water polo tournament with the participation of refugee Ukrainian athletes

In November 2022, the Szentes Water Polo Club successfully organized the 1st Visegrad Cup international youth water polo tournament and workshop with the support of the Visegrad Fund, with the addition of Ukrainian refugee athletes. In view of the success, we want to expand the event this year, so in addition to the 4 boys’ teams, this year 2 girls’ teams will compete for the cup.

On 02/24/2022, the Russian-Ukrainian war broke out and after the war, Ukrainian children were scattered in Europe. We learn about the progress of the war every day from the news, but a part of the population has already become immune to what happened there. Unfortunately, some people even wink at it, even though the war lives here with us to this day. Hundreds of thousands live as refugees in neighboring countries and in our country as well. With our program, we want to draw attention to them so that people notice: you always need to help.

In our project 84 young people will work together and play sports for a week, including Ukrainian refugees. We hope this shared experience, the performance of the Olympic champions, and the help provided by psychologists, historian, artist and , specialist in equal opportunities and sociologist will help them process what happened and the athletes of V4 to be even more accepting of people in such a situation.

The children would take part in a joint workshop where they could get to know each other and exchange ideas. The workshop will also be attended by Olympic water polo champion Gábor Kis and world champion water polo player Fruzsina Brávik, who can draw the attention of the athletes and the public through the event, that the victims of the war are certainly everywhere, and the war cannot be accepted for anyone. Only peaceful coexistence and sporty, pure competition is an acceptable social attitude.

The water polo tournament and the project day will be free events, where of course we do not charge admission. We hope that as many interested people as possible will visit the event.

II Visegrád Kupa – Ifjúsági vízilabdatorna menekült ukrán sportolók részvételével

A Szentesi Vízilabda Klub 2022 novemberében a Visegrádi Alap támogatásával, ukrán menekült sportolók részvételével sikeresen megszervezte az I. Visegrád Kupa nemzetközi ifjúsági vízilabda tornát és workshopot. A sikerre való tekintettel idén szeretnénk bővíteni a rendezvényt, így a 4 fiú csapat mellett idén 2 lány csapat küzd meg a kupáért.

2022.02.24-én kitört az orosz-ukrán háború és a háború után ukrán gyerekek szóródtak szét Európában. A háború menetéről nap mint nap értesülünk a hírekből, de a lakosság egy része már immunissá vált az ott történtekre. Sajnos a háború a mai napig itt él velünk. Százezrek élnek menekültként a szomszédos országokban és hazánkban is. Programunkkal szeretnénk felhívni rájuk a figyelmet, hogy az emberek észrevegyék: mindig segíteni kell.

Projektünkben 84 fiatal vesz részt és sportol egy hétig, köztük ukrán menekültek is. Reméljük, hogy ez a közös élmény, az olimpiai bajnokok szereplése, pszichológusok, történészek, művészek és esélyegyenlőségi szakértők, szociológusok segítsége segít feldolgozni a történteket, és a V4 sportolói még elfogadóbbak lesznek az emberekkel szemben egy ilyen helyzetben.

A gyerekek közösen egy workshopon vennének részt, ahol megismerkedhetnének és eszmét cserélhetnének. A workshopon részt vesz Kis Gábor olimpiai vízilabdázó és Brávik Fruzsina világbajnok vízilabdázó is, akik a rendezvényen keresztül felhívhatják a sportolók és a közvélemény figyelmét, hogy a háború áldozatai bizony mindenhol ott vannak, és a háború senki számára nem elfogadható. Csak a békés együttélés és a sportos, tiszta versenyzés elfogadható társadalmi hozzáállás.

A vízilabdatorna és a projektnap ingyenes rendezvény lesz, ahová természetesen nem számítunk fel belépődíjat. Reméljük, hogy minél több érdeklődő látogat el a rendezvényre.

Visegrad Fund
Szentes logo
Bytom logo
Olympia Kosice logo
Czech Federation logo